Predstavitev muzeja

Ob vstopu v muzej je spominsko pripravljeno rogovje srnjadi in rogli gamsov, kot najbolj razširjene slovenske divjadi. Ob domiselni krmilnici za gozdne ptice so prikazani ruševec, fazan in druge gozdne ptice. Razstavljeni pa so tudi starinski pripomočki za lov v snegu, kot so krplji in dereze.

Rogovje srnjadi in rogli gamsov
kraplji in dereze
Rjavi medvedi in njihove lobanje z zobovjem. (Opomba: prikazana slika je dejanska sličica iz filma)

Sledi skupina rjavih medvedov in njihove lobanje z zobovjem. Poleg stoji lično izdelana maketa čebelnjaka s starinsko uro, kukavico. Ker je med najbolj priljubljena jed medvedov, zelo verjetno iz tega izhaja njihovo ime: »med-jed«. Skupino dopolnjujeta kanadski črni medved in polarni volk, ki sta glavna selektorja populacije losov. Veličina slednjih je prikazana z veličastnim predstavnikom losov z ogromnim rogovjem.

Skupina afriških antilop, žirafe, zebre in svinje bradavičarke z ogromnimi čekani.

Posebna zanimivost za obiskovalca je skupina afriških antilop, žirafe, zebre in svinje bradavičarke z ogromnimi čekani. Med njimi stoji zanimiv naravni panj z divjim petelinom, kot predstavnikom največje pernate divjadi naših gozdov.

Divje svinje

Naslednji sklop predstavlja naše divje svinje, ki so zadnjih 50 let že stalna divjad tudi na Gorenjskem. Glede na njihovo hitro razmnoževanje ob dobrih prostorskih razmerah, bi se brez kontroliranega odvzema iz lovišč lahko pojavile velike škode na kmetijskih površinah. V sklopu je prikazana še raznovrstnost jelena damjaka z lopatastim rogovjem, muflon, skupina polhov in kormorani.

Male zveri

S prikazom malih zveri, kot so lisica, kuna belica, jazbec in divja mačka, je podan poudarek na pomen zmanjševanja njihove populacije, zaradi varstva druge male divjadi, kot tudi mladičev srnjadi in jelenjadi. Obenem pa lovci preprečujejo tudi širjenje nalezljivih bolezni, kot je steklina. Prikazan je tudi svizec, ki ja rastlinojeda divjad in sova uharica, ki se prehranjuje večinoma z malimi glodavci.

Jelenjad

Jelenjad je v naših gozdovih največja rastlinojeda divjad. V zadnjih 50 letih se je močno razširila po vseh slovenskih gozdovih. Zaradi svoje velikosti potrebuje veliko hrane. Z njo je treba strokovno in plansko gospodariti, da bi ne povzročala prevelike škode v gozdovih, še posebej v zimskem času, ko rastlinske hrane primanjkuje. Muzej je zato zaokrožen s prikazom jelenjadi. Nazorno je prikazan njihov razvoj, z rogovjem vse od letnika pa do odraslih dvanajstletnih jelenov.

Izkaznica

Kot muzejska zbirka je prikazano tudi ohranjeno starinsko lovsko orožje in noži, ter še veliko drobnih in zanimivih lovskih artiklov. Knjigo pohval in pripomb čuva ježek, ki obiskovalcu tudi podrži pisalo.

Vse fotografije prikazane na tem spletnem mestu so izvlečene iz filma "Muzej z lovskih stečin" in tako predstavljajo dodatno merilo kakovosti filma, ki ga lahko kupite.